Jak szczepionki zabijają osoby wyszczepione.

Na Allegro można kupić ciecz magnetyczną jako zabawkę dla dzieci. Zawiera ona tlenek grafenu, który jest niezwykle czuły na niewielki nawet pola magnetyczne. Jeśli w szczepionkach jest tlenek grafenu, to nawet niewielkie pola magnetyczne mogą utworzyć z niego coś na kształt jeża! Jeśli taki „jeż” zablokuje naczynie krwionośne to wytworzy się zator i człowiek umiera.


Osoby zaszczepione które dużo rozmawiają przez telefon komórkowy są szczególnie narażone. Telefon wytwarza wokół głowy pole magnetyczne które ściągnie z całego organizmu grafen do naczyń krwionośnych w mózgu. Grafen w mózgu to pewna śmierć zatorowo zakrzepowa!!!
A teraz obejrzyjcie sobie państwa zdjęcie i opis działania tlenku grafenu:

https://allegro.pl/oferta/ferrofluid-ferrociecz-do-doswiadczen-10-ml-10479215249?reco_id=a6317f0f-f1dd-11eb-b864-40a6b73209b0&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5

Tlenek grafenu w szczepionkach to idealna broń biologiczna! Można osoby zaszczepione mordować w każdej chwili! Wystarczy podnieść moc nadajników 5 G na czas powiedzmy 5 minut! Osoby zaszczepione które w tym czasie prowadzą rozmowy telefoniczne, zostaną dosłownie zwalone z nóg, poprzez zakrzepy i zatory mózgowe!


Czy taka opinia ma oparcie w faktach?


Jak najbardziej!! Oto co mówi dr n. med. Krzysztof Pujdak, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii z Klinikum Herford.:


...Najczęściej opisaną reakcją na szczepionkę jest zakrzepica żył mózgowych, inaczej zatoki żylnej. Jest to rzadka choroba, która występuje rocznie mniej więcej u trzech do pięciu osób na milion. Zatem przeliczając, w Polsce byłoby to ok. 160 zachorowań rocznie. Od rozpoczęcia akcji szczepień na COVID-19 mieliśmy do czynienia z dużo większą liczbą przypadków zakrzepicy żył mózgowych, niż można by oczekiwać. Jeśli tak rzadka choroba występuje częściej niż zazwyczaj, bardzo łatwo jest zauważyć wahnięcie. ..” Żrodło: https://niepoprawni.pl/polecanka/zakrzepice-a-szczepienia .


Dlaczego zakrzepica żył mózgowych nie ma na ten moment rozmiarów plagi zdrowotnej? I kiedy przybierze rozmiary takiej plagi?


Osoby zaszczepione które rozmawiają przez telefony komórkowe, doświadczają opisanego wyżej zjawiska „przyciągania” grafenu przez pole elektromagnetyczne telefonów (z całego ciała do mózgu,) ale jest to zjawisko powolne, gdyż pole elektromagnetyczne wytworzone przez telefon jest stosunkowo niewielki, jeśli nadajniki 5 G pracują z małą mocą.


Jeśli operatorzy telefonii komórkowej 5 G zaczną podnosić moc nadajników, zakrzepice żył mózgowych oraz zgony z ich powodu gwałtownie się nasilą! Kiedy to nastąpi? Na jesieni tego roku, gdyż masowe zgony będzie można przypisać epidemii i pandemii wywołanej przez wirusa Delta, Beta, Sreta, itp.


Czy są jakieś dowody na to, że masowe zgony i choroby spowodowane przez zakrzepice żył mózgowych rozpoczną się na jesieni?

Tak, są takie dowody, pośrednie!


Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił przetarg na dostawę 33 mln leków przeciwzakrzepowych z terminem dostawy na początku listopada tego roku. Figuranci tworzący „rząd” londyński zostali już poinformowani przez swoich mocodawców co się święci. (więcej tutaj: http://pospoliteruszenie.org/kowidianie.html


Figurantów tworzących rząd warszawski nikt o niczym nie poinformował, bo i po co?


Co z przedstawionych faktów wynika dla osób które z bezdennej głupoty dali się wyszczepić:


 1. Nie wolno im używać telefonów komórkowych ani nosić ich przy sobie! Każda kolejna rozmowa telefoniczna zwiększa ilość grafenu w ich naczyniach krwionośnych w mózgu.

 2. Nie wolno im przebywać w miejscach gdzie istnieją sile pola elektromagnetyczne.


To niestety tylko doraźne środki zaradcze!!!  Tlenek grafenu jest sam w sobie silną trucizną. Jeśli więc nawet osoba „zaszczepiona” nie zginie wskutek opisanych wyżej zjawisk fizycznych, to zostanie zatruta w sposób „tradycyjny”!

  Rokowania na wyzdrowienie i normalne życie są kiepskie!

  Jeśli lekarze, naukowcy i inżynierowie w Polsce lub gdziekolwiek na świecie nie opracują skutecznej, szybkiej i taniej metody usuwania grafenu z organizmów zaszczepionych osób, to będzie z nimi krucho!

  Mój apel o podjęcie takich działań nie spotkał się z jakimkolwiek zainteresowaniem!

  (Apel tutaj: http://pospoliteruszenie.org/Apel%20do%20naukowcow.html )


Anthony Ivanowitz

31.07.2021r.

Www.pospoliteruszenie.org
  A