Elementarz zdrowia, część 3
Jak leczyć choroby nowotworowe w świetle badań Otto Wartburga?

Leczenie nowotworów
Czyli zapomniane badania Otto Wartburga
Choroby nowotworowe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce i na świecie.
Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?
Odpowiedź na to pytanie znamy od roku 1931, w którym niemiecki biochemik Otto  Warburg otrzymał nagrodę Nobla za udowodnienie, że przyczyną nowotworów jest zakwaszenie organizmu ludzkiego.

Otto Heinrich Warburg, jeden z czołowych biologów komórkowych XX wieku, odkrył, że przyczyną nowotworów jest zbyt duża kwasowość organizmu, co oznacza, że pH, (potencjał wodorowy) w organizmie jest poniżej normalnego poziomu wynoszącego 7,365. Warburg badał metabolizm guzów nowotworowych oraz oddychanie komórkowe i odkrył, że komórki nowotworowe utrzymują się i rozwijają w niższym pH, już przy pH=6, jest to spowodowane produkcją kwasu mlekowego i podniesionego poziomu CO2. Warburg twierdził, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy pH a tlenem. Wyższe pH, czyli odczyn zasadowy, oznacza większe stężenie cząsteczek tlenu, podczas gdy niższe pH – odczyn kwaśny, oznacza niższe stężenie tlenu … sam tlen jest potrzebny do utrzymania i funkcjonowania zdrowych komórek.

 

Za to ważne odkrycie, w 1931 roku otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. Dr Warburg był dyrektorem Instytutu Cesarza Wilhelma (obecnie Instytut Maxa Plancka) na wydziale fizjologii komórek w Berlinie. Badał metabolizm guzów nowotworowych i oddychanie komórkowe, szczególnie komórek nowotworowych. Poniżej znajdują się bezpośrednie cytaty wygłoszone przez dr Warburga podczas wykładów z medycyny:

„Tkanki nowotworowe są kwaśne, natomiast zdrowe tkanki są alkaliczne. Woda rozdziela się na jony H + i OH-, jeśli istnieje nadmiar jonów H + to występuje odczyn kwaśny. Gdy istnieje nadmiar jonów OH-, to mamy do czynienia z odczynem zasadowym.”

W swojej pracy „Metabolizm Nowotworów”, Warburg wykazał, że wszystkie formy nowotworowe charakteryzowane są przez dwa podstawowe warunki: kwasica oraz hipoksja (brak tlenu).

„Brak tlenu i występowanie kwasicy to dwie strony tego samego medalu: jeśli masz jedno, masz też drugie”

„Wszystkie zdrowe, normalne komórki bezwzględnie wymagają tlenu, ale komórki nowotworowe mogą żyć bez niego – Reguła, od której nie ma wyjątku”

„Jeśli by pozbawić komórkę 35% jej tlenu, to przez 48 godzin może zamienić się w komórkę nowotworową.”

Dla Dr Warburga stało się jasne, że główną przyczyną raka jest niedobór tlenu, który tworzy kwaśny stan w organizmie człowieka.

Dr Warburg odkrył również, że komórki nowotworowe są beztlenowe (nie oddychają tlenem) i nie mogą przetrwać w obecności dużej ilości tlenu, która jest obecna w alkalicznym organizmie. ( źrodło: https://dlazdrowia.sklep.pl/Dr-Otto-Warburg-o-przyczynie-powstawania-nowotworow-cinfo-pol-42.html )

Od roku 1931 do dnia dzisiejszego żaden naukowiec na świecie nie zakwestionował odkrycia Otto Wartburga, więc jego praca powinna stanowić podstawę metodologiczną leczenia nowotworów.
Jeśli przyczyną chorób nowotworowych jest zbyt duża kwasowość organizmu, to leczenie powinno polegać na obniżeniu tej kwasowości do poziomu normalnego wynoszącego 7,365. Wówczas znika przyczyna choroby i sama choroba.

Dlaczego odkrycie Wartburga zostało w oficjalnej medycynie przemilczane i zignorowane? Dlaczego duża część lekarzy nie wie kto to był Otto Wartburg?
Z prostej przyczyny! Leczenie nowotworów poprzez obniżenie kwasowości organizmu jest prawie, że darmowe. Zaś koszty "współczesnych" terapii "leczenia" chorób nowotworowych  osiągają astronomicznych sum! 

Najprostszą, najtańszą i najszybszą metodą obniżenia kwasowości organizmu, jest spożywanie sody oczyszczonej.
Zdaniem włoskiego onkologa dr Tullia Simoncini soda oczyszczona pomaga walczyć z rakiem. W jaki sposób?

Otoczenie nowotworu i sam guz nowotworowy mają odczyn kwaśny (poniżej 7 w skali pH), zaś komórki zdrowe charakteryzuje odczyn lekko zasadowy (pomiędzy 7,2 a 7,5). Soda posiada pH 10,3, a więc jest bardzo zasadowa. Zwiększając pH wokół i we wnętrzu komórek nowotworowych, teoretycznie można doprowadzić do ich bardzo szybkiej śmierci. Zdrowym komórkom wysokie pH nie zagraża, gdyż potrafią je regulować do bezpiecznego poziomu. Przyjmując regularnie wodny roztwór sody, można w ciągu kilku dni doprowadzić do znacznego zwiększenia pH w ciele, a następnie przez kolejne miesiące utrzymywać je jak najbardziej alkaliczną dietą. Szczegóły tutaj: https://dziecisawazne.pl/6-leczniczych-zastosowan-sody-oczyszczonej /


Jak więc powinno wyglądać leczenie chorób nowotworowych w świetle odkrycia Otto Wartburga?


W pierwszym kroku należy zbadać kwasowość organizmu pacjenta. Jeśli organizm jest zakwaszony należy ten stan zlikwidować na przykład spożywając wodny roztwór sody oczyszczonej, w ilości pół łyżeczki sody rozpuszczonej w 150 ml wody, raz dziennie , aż do osiągnięcia lekkiego odczynu zasadowego i stan taki należy utrzymywać stale.
Opisana kuracja kosztuje kilkadziesiąt centów, co zdecydowało o jej utajnieniu!


Dr Jerzy Jaśkowski, chirurg pracujący do przejścia na emeryturę w szpitalu klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku, w jednej ze swoich pogadanek internetowych stwierdził, że w każdym przypadku nowotworu z jakim on miał do czynienia, poziom witaminy d3 we krwi chorego nigdy nie przekraczał poziomu 20 ng/ml a najczęściej był niemierzalny.
Jaki wniosek płynie z prac Oto Wartburga i spostrzeżeń dr Jaśkowskiego  dla osób zdrowych, bo o leczeniu  chorych była mowa wyżej?


Jeśli nie chcesz zachorować na nowotwór kontroluj poziom kwasowości swojego  i utrzymuj pH swojego ciała na poziomie lekko alkalicznym, korygując wskazania poprzez spożycie wodnego roztwory sody oczyszczonej. W jaki sposób kontrolować poziom zakwaszenie organizmu?  Tutaj zdania lekarzy są podzielone. Część uważa, że  dobrą metodą pośredniego określenia kwasowości organizmu jest badanie pH moczu, część twierdzi, że taka metoda jest zawodna.  Osobiście sprawdziłem za pomocą pasków lakmusowych, że zarówno badanie pH moczu jak i krwi, daje porównywalne wyniki.

Abstrachując od metody pomiaru zakwaszenia organizmu, warto pić codziennie wodny roztwór sodki oczyszczonej (pół łyżeczki na szklankę wody), gdyż substancja ta ma dobroczynny wpływ na organizm człowieka, na co wskazują  liczne badania  naukowe.  ( przedstawił je dr. Skoczylas w prelekcji internetowej, więcej tutaj: Co 1 łyżeczka sody zrobi z Twoim zdrowiem? - YouTube)
Dla przykładu mycie zębów sodką oczyszczoną alkalizuje jamę ustną, co niszczy bakterie odpowiedzialne za próchnicę zębów.

Kontroluj poziom witaminy d3 we krwi i poprzez opalanie się na słońcu (nie w solarium), odpowiednią dietę i w ostateczności suplementację, utrzymuj poziom tej witaminy w zakresie 80-100 ng/ml.
Do tego aktywny tryb życia, odpowiednie odżywianie się, unikanie sytuacji stresowych- a będziesz żył długo i w zdrowiu, aż do śmierci!Anthony Ivanowitz
08.08.2023r.
www.pospoliteruszenie.orgPosty czytelników: