Opis klęski
W czasie trwania "pandemii" korony, śmiertelność ogółem w Polsce w ciągu pierwszych miesięcy jej trwania ( od marca do września 2020r.)spadła do poziomu najniższego od 10 lat! Wskutek tego straszliwego „pomoru” uległo likwidacji ok. 6 tysięcy firm pogrzebowych.

Od września do końca roku 2020  nastąpił gwałtowny wzrost śmiertelności, w wyniku czego zmarło ponad 200 tysięcy ludzi więcej niż rok wcześniej.
Jak to zjawisko wytłumaczyć?
Przyjrzyjmy się statystykom przyczyn zgonów w USA, które uwzględniają śmiertelne zatrucia lekami oraz błędy w sztuce lekarskiej (w Polsce takich statystyk się nie prowadzi)


Spośród wszystkich zgonów, do których co roku dochodzi w Stanach Zjednoczonych ( 2,54 mln średnio rocznie) , prawie 10% ( 204 tys. )wynika WPROST Z błędów lekarskich i działań niepożądanych leków, które łącznie figurują na 3. miejscu najczęstszych przyczyn śmierci.(pierwszą przyczyną są choroby serca i naczyń krwionośnych, drugą choroby nowotworowe, trzecią zatrucia lekami i błędy w leczeniu) Jeśli do tego dodamy:

115 tys. zgonów powiązanych z odleżynami pacjentów szpitalnych,

37 136 wynikłych z niepotrzebnie przeprowadzonych zabiegów oraz

32 tys. zgonów będących wynikiem operacji chirurgicznych,

to otrzymamy przerażający wynik – 388 136 zgonów (prawie 15% ogólnej liczby zgonów) spowodowanych błędami w leczeniu. A to „wynik” mocno zaniżony, gdyż środowisko lekarzy jest zainteresowane w ukrywaniu zgonów spowodowanych własnymi błędami! Dodatkowo zgony spowodowane skutkami ubocznymi stosowanych leków, przypisuje się nie lekom, tylko chorobie na którą pacjent zmarł.

W rzeczywistości może być więc tak, że błędy w sztuce lekarskiej mogą stanowić podstawową przyczyną zgonów w USA i w innych państwach!

Gdy w roku 2000 wybuchł strajk generalny lekarzy w Izraelu, to w ciągu trzech miesięcy jego trwania śmiertelność spadła o...30%!

Wiedząc o powyższym powróćmy na polskie podwórko: dlaczego po bardzo wyraźnym spadku śmiertelności w pierwszych miesiącach trwania „pandemii”, nastąpił gwałtowny wzrost zgonów na jesieni 2020r?
Przypomnę w tym miejscu doświadczenie prowadzone na szczurach przez polskiego psychologa Kozieleckiego w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Poddał on szczury działaniu silnego, długotrwałego stresu. Bodźcem stresowym był odtwarzany z magnetofonu odgłos walki szczura z kotem. W ciągu doby wszystkie szczury zginęły w skutek zawałów i ataków serca.
W pierwszych miesiącach pandemii w Polsce śmiertelność gwałtownie spadła, (podobnie jak w Izraelu podczas strajku lekarzy) gdyż z powodu zamknięcia służby zdrowia zniknęły zgony spowodowane błędami w sztuce lekarskiej.

Jednak po kilku miesiącach straszenia i terroryzowania ludzi na dziesiątki sposobów, śmiertelność  gwałtownie wzrosła z powodu  gigantycznego stresu jaki zafundował Polakom rząd warszawski oraz będące w jego ręku media!
Gigantyczny, trwający stale stres zabił tysiące Polaków, podobnie jak i szczury w doświadczeniach Kozieleckiego.
Jakby tego było mało w roku 2021 rozpoczęto masowe szczepienia które wywołały  dużą  śmiertelność i ogromną ilość chorób poszczepiennych.
W efekcie w roku 2022 średnia długość życia Polaków obniżyła się o 3 lata i będzie się z każdym rokiem obniżać z powodu zgonów „nagłych i niespodziewanych”, oraz  poszczepiennej plagi chorób nowotworowych, kardiologicznych i wszelkich innych.
Polacy zostaną zdepopulowani bronią biologiczną którą okazała się oszukańcza „pandemia” i „szczepienia”, oraz być może wojną z Rosją do której rząd warszawski usilnie chce Polskę wplątać!Anthony Ivanowitz

01.03.2023r

www.pospoliteruszenie.org