O zdrowiu i chorobie
Co jest przyczyną chorób? Jak je leczyć?

Historia medycyny to próby odpowiedzi na postawione wyżej pytania. (dodajmy próby nieudane).

Jedną z hipotez w tym zakresie opracował dr. Hamer, który nadał jej nazwę Nowej Germańskiej Medycyny. (NGM)

Dr. Hamer na podstawie wywiadów przeprowadzonych z osobami chorymi na nowotwory zauważył, że w większości byli to ludzie dotknięci różnymi ciężkimi doświadczeniami psychicznymi. Na tej podstawie wysnuł on wniosek, że choroby są głównie skutkiem konfliktów psychicznych w które obfituje życie każdego człowieka.

(więcej na temat Nowej Germańskiej Medycyny pisałem tutaj: http://www.pospoliteruszenie.org/Germanska%20medycyna.htm


Koncepcja Hamera wskazuje na zależność pomiędzy silnym, trwałym stresem a różnymi chorobami wywołanymi przez stres, jednak nie stanowi ona „kamienia filozoficznego” za pomocą którego można wyjaśnić wszelkie choroby.

Dogmatyczni wyznawcy tej teorii nie przyjmują do wiadomości faktów które w sposób oczywisty nie są zgodne z NGM.

Niech przykładem takiej niezgodności będzie nadciśnienie tętnicze. Jedną z przyczyn tej dolegliwości jest oczywiście silny, trwały stres. Jak dokładnie nadciśnienie tętnicze jest wyjaśniane w koncepcji NGM?

..To sam dotyczy nadciśnienia tętniczego, które można sztucznie obniżyć za pomocą leków, ale nadciśnienie ma na celu funkcjonalną kompensację dziury w nowomezodermalnej tkance miąższowej nerki, powstałej w fazie aktywnej konfliktu w wyniku martwicy po przeżyciu DHS-u, którego treść związana była z płynem. Nadciśnienie umożliwia wydalenie wystarczającej ilości moczu i mocznika. Ale ciśnienie krwi pozostaje podwyższone tylko tak długo, jak długo konflikt jest aktywny. Dopiero od momentu konfliktolizy i początku tworzenia się cysty ciśnienie opada samo z siebie. A nawet w przypadku długotrwałych aktywnych konfliktów, po konfliktolizie spada ono do wartości odpowiedniej do wieku pacjenta - i to wszystko bez leków....”


Jednak miliony przypadków ludzi którzy pozbyli się nadciśnienia albo poprzez dietę nisko węglodanową i wyeliminowanie cukru z diety, albo też poprzez suplementację witaminą d3 (bądź opalaniem się, co wytwarza w skórze witaminę d3), pokazują, że nie zawsze nadciśnienie jest skutkiem stresu i konfliktu psychicznego, lecz ma też inne przyczyny, tkwiące między innymi w sposobie odżywiania się.

Dogmatyczni wyznawcy NGM odrzucają tezę, że sposób odżywiania ma wpływ na zdrowie, podając przykład jakiegoś plemienia w Afryce. Członkowie tej społeczności odżywiają się tylko i wyłącznie mączką kukurydzianą i mlekiem. Pomimo tak „monotonnej” diety są zdrowi i silni.

Dlaczego?

Pamiętam film przyrodniczy pokazujący dzikie świnie żyjące na bagnach i błotach gdzieś na Syberii. Otóż zwierzęta te mają dwa razy dłuższe nogi niż dziki żyjące w lasach. Świadczy to o tym, że każda istota żywa ma ma w sobie zdolność do przystosowania się do życia w różnych warunkach środowiska.

Jednak przystosowanie takie wymaga długiego okresu ewolucji i setek kolejnych pokoleń.

Jeśli dziki leśne zostałyby wypuszczone na bagna i mokradła to zwyczajnie potopiłyby się.


Zdolność istot żywych do funkcjonowania w zdrowiu przy bardzo ograniczonej diecie, wymaga tysięcy lat ewolucji i niezliczonej ilości kolejnych pokoleń.

Zauważmy, że istnieją zwierzęta które odżywiają się tylko jednego rodzaju pożywieniem (na przykład misie koala, które jedzą tylko liście eukaliptusa) i ich organizmy potrafią wytworzyć z takiego pokarmu wszelkie niezbędne dla życie składniki.

Jednak taki mechanizm przystosowania wymaga czasu, czego dobrym przykładem są choroby wynikłe z niewłaściwej diety. Tysiące lat marynarze przybywający dłuższy czas na statkach, cierpieli na szkorbut, który był skutkiem braku w pożywieniu witaminy C. Uzupełnienie prowiantu na statkach o kiszoną kapustę bądź owocami cytrusowymi na zawsze wyeliminowało szkorbut z listy chorób marynarzy!

Zapewne po kolejnych tysiącach lat ewolucji organizmy marynarzy wytworzyłyby zdolność normalnego funkcjonowania przy braku w pożywieniu witaminy c.

O tym, że właściwe odżywianie jest podstawą zdrowia nikogo (poza dogmatycznymi wyznawcami NGM) nie trzeba przekonywać.

Każdy organizm żywy jest skomplikowaną fabryką chemiczną, która do swojej produkcji potrzebuje odpowiednich składników zawartych w pożywieniu, napojach, we wdychanym powietrzu. Jeśli jakiegoś składnika koniecznego do produkcji zabraknie, organizm zaczyna chorować. W długim okresie biologiczna fabryka jaką jest każdy żywy organizm, tak zmodyfikuje „proces technologiczny”, że wyprodukuje konieczne do życia związki chemiczne, bez użycia brakującego w pożywieniu składnika. To jest jednak długi proces adaptacyjny, wymagający tysięcy lat ewolucji!


Jest to dość oczywista konstatacja, pokazująca, że podstawową przyczyną chorób jest niewłaściwe odżywianie, pozbawiające ludzi potrzebnych ich organizmom składników. Co oczywiście nie wyklucza chorób spowodowanych stresem i jeszcze innymi czynnikami.PS. Najbardziej zbilansowaną dietą są jajka. Zawierają one wszelkie niezbędne składniki w optymalnej proporcji, które zapewnią powstanie z jajka nowego życia, jeśli tylko człowiek na to pozwoli.

Jest wiele badań pokazujących, że konsumpcja dużej ilości jajek w każdej postaci sprzyja zdrowiu.

Podstawą żywienia żeglarzy wybierających się w długie rejsy są właśnie jajka.Anthony Ivanowitz

11.01.2023r.

Www.pospoliteruszenie.org