Czy ktoś odpowie za ludobójstwo Polaków?
Dr Zbigniew Hałat (były wiceminister zdrowia i były szef Sanepidu) prowadzi epidemiologiczne dochodzenie ws. osobistej winy podżegaczy, pomocników i egzekutorów ludobójstwa!


MOWA NIENAWIŚCI – OCZERNIANIE – EPITETOWANIE – IZOLACJA – SEGREGACJA – DYSTANSOWANIE – DYSKRYMINACJA – CENZUROWANIE – ZNIEWOLENIE - JAWNA PRZEMOC - KRWAWE RZĄDY – MORDERSTWA – MORDOWANIE - EKSTERMINACJA - LUDOBÓJSTWO

Dochodzenie dr Hałata będzie się koncentrować w wymienionych wyżej „działach” i ma w założeniu doprowadzić do ukarania sprawców ludobójstwa.


Pomocny w ustaleniu głównych sprawców ludobójstwa może się okazać powstały w styczniu tego roku Związek Pokrzywdzonych z osobistej winy podżegaczy, pomocników i wykonawców ludobójstwa, którego przewodniczącą została dr. Lekarz medycyny Jadwiga Sokołowska. (tel. kom. 501775297).


Każda osoba w Polsce która została okaleczona szczepionkami, a która została nakłoniona do „wyszczepienia” przez konkretnego podżegacza ( na Neonie jest kilku takich nygusów) może zgłosić Związkowi Pokrzywdzonych dane osobowe konkretnego podżegacza, w nadziei (moim zdaniem złudnej), że osobnik taki zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Takie samo prawo ma rodzina osoby zabitej szczepionkami, która uległa propagandzie konkretnej osoby uprawiającej agitację zachęcającej do szczepień!


Muszę zmartwić dr Hałata i panią dr Sokołowską. Za ludobójstwo w Polsce nikt nie poniesie żadnej odpowiedzialności!


Główni sprawcy (oprawcy) masowej zbrodni na Polakach pouciekają do Izraela , małe „hitlerki” pochowają się w mysich norach by znów z nich wyskoczyć gdy tylko zagra trąbka wzywająca do mordu.

Polacy mają pamięć dobrą ale krotką, więc przy najbliższych wyborach znów wybiorą sobie do rządzenia oprawców którzy ich chcieli co do jednego wymordować!

A nawet jeśli będą chcieli ich się pozbyć, to wiadomo, że nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy! A głosy liczą zawsze ci sami, starsi i mądrzejsi!


I taki będzie finał „pandemii” , o czym przekonają się tylko ci którzy ludobójstwo szczepionkowe przeżyją! Ich los też jest niepewny, gdyż globalni bandyci szczepionkowi nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i nie wiadomo co knują na przyszłość!!Anthony Ivanowitz

10.02.2022r.

Www.pospoliteruszenie.org