Czyją kolonią jest Polska?
Systematycznie rośnie zadłużenie Polski. Najnowsze szacunki Ministerstwa Finansów pokazały, że zadłużenie samego Skarbu Państwa tylko w marcu zwiększyło się o 3,3 mld zł.

W sumie dług wynosi już około 1 bln 148,2 mld zł – wylicza resort finansów. Żeby spłacić długi, każdy obywatel musiałby oddać kilkadziesiąt tysięcy złotych. ( źródło: https://www.money.pl/gospodarka/bije-licznik-dlugu-skarbu-panstwa-w-miesiac-przybyly-kolejne-miliardy-zlotych-6760615971195712a.html?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fbmoney&utm_term=post&utm_content=money )

„...Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”....powiedział premier Morawiecki, gość Bronisława Wildsteina w programie „O co chodzi” TVP INFO. (całość tutaj: https://www.ekspedyt.org/2017/10/26/wicepremier-morawiecki-potwierdza-polska-jest-kolonia-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy/ )

Jak rozumieć słowa Morawieckiego w kontekście lawinowo rosnącego zadłużenia Polski?

Zauważmy, że finanse Polski stanowią najbardziej strzeżoną tajemnicą państwową. Żaden polski rząd nigdy nie przedstawił szczegółowego rozliczenia zaciągniętych pożyczek: od kogo pożyczył, na jakich warunkach, jaka jest struktura tych pożyczek, itp.

Nigdy też nie przeprowadzono audytu zaciągniętych pożyczek (bilansu otwarcia), w momentach zmiany rządów.

Nigdy też żaden kolejny Sejm nie zażądał przedstawienia szczegółowego rozliczenia zadłużenia państwa...jest to temat tabu, nie ma odważnego polityka czy dziennikarza który by poprosił o podanie najważniejszych dla funkcjonowania państwa informacji.

Narodowy Bank Polski działa poza jakąkolwiek kontrolą społeczną, zaś kolejni ministrowie finansów najczęściej nasyłani są z zagranicy.

Dlaczego tak się dzieje?

Ano może dlatego, że Polska „jest krajem posiadanym przez kogoś z zewnątrz”?

Po dwóch latach „pandemii” już wiemy, że faktyczną władzę na światem sprawuje żydowska oligarchia finansowa, która stanowi nieformalny rząd światowy.

Nie wiemy jaka jest struktura tego rządu, kto w nim zasiada i jakie pełni funkcje, ile osób taki rząd stanowi, itp. Wiemy natomiast z całą pewnością, że prawie wszystkie rządy państw „narodowych” wykonują w podskokach polecenia oligarchii finansowej (w tym rząd warszawski) , czego może nie nie zauważyć tylko skończony dureń!

Być może jest tak, że poszczególni oligarchowie podzielili świat na swoje strefy wpływów i Polska znalazła się w rękach jednego z takich nieformalnych władców. I to on decyduje o finansach „swojego” państwa i nie uważa za stosowne informowanie kogokolwiek ile kasy „wyciągnął” ze swojej kolonii.

To by wyjaśniało słowa Morawieckiego, a jednocześnie tłumaczyło dlaczego finanse państwa są poza jakąkolwiek kontrolą społeczną! To by też wyjaśniało zapis w Konstytucji zabraniający prowadzenia referendów na temat wysokości podatków.

Jeśli moja teoria jest słuszna, to być może Polska nie zaciąga żadnych pożyczek, lecz są one tylko zasłoną dymną usprawiedliwiającą wypłacanie odsetek od tych „pożyczek” . Czyli są formą corocznych kontrybucji wypłacanych temu komuś „z zagranicy”?

W każdym gangu wcześniej czy później dochodzi do konfliktów na tle rozliczeń finansowych. Poszczególni mafiozi chcą wyszarpnąć dla siebie jak najwięcej kosztem innych.

I tak należy rozumieć obecny konflikt rządu warszawskiego z firmą Pfajzer, która chce wyszarpnąć z budżetu państwa (a faktycznie z budżetu „tego kogoś z zewnątrz”) 6 miliardów złotych za dostawę szczepionek całkowicie zbędnych.

Otóż te 6 miliardów złotych które żąda firma Pfajzer uszczupli finanse „tego kogoś z zewnątrz” , zaś zasili kasę jakiegoś innego mafioza który posiada w kieszeni producenta szczepionek.

Polska jako kolonia „posiadana przez kogoś z zagranicy” może wygrywać drobne potyczki z globalną mafią finansową, tylko wtedy gdy poszczególni członkowie mafii chwycą się za łby walcząc o kasę.

Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie i być może uchroni ona Polaków od następnych zabójczych szpryc, gdyż ten „ktoś z zagranicy” nie zamierza więcej za nie płacić!

Niebawem dowiemy się czy ten „ktoś z zagranicy” (właściciel kolonii o nazwie Polska) okaże się silniejszy od innych członków globalnej mafii finansowej i nie pozwoli się „okraść” na kwotę 6 mld zł, czy też inni szatani go „wyportkują” .

Ta druga ewentualność byłaby tragiczna dla Polaków, bo by oznaczała powrót do mordu szczepionkowego na jesieni tego roku!Anthony Ivanowitz

22.04.2022r.

Www.pospoliteruszenie.org