Pandemia choroby X
Nie daj się oszukać na ten sam numer : na pandemię nie istniejącej choroby!!

W styczniu 2024 roku odbyła się specjalna sesja Światowego Forum Ekonomicznego poświęcona „Chorobie X”.

Śmiertelności tej nowej choroby,  przewyższa śmiertelność Covid aż dwudziestokrotnie!  Tak przynajmniej zadeklarowali "eksperci" od chorób zakaźnych którzy z jakiś tajemniczych powodów wystąpili na  światowym forum ...ekonomicznym.

Spróbujmy wyliczyć jaka będzie  faktyczna śmiertelność choroby X,  jeśli jest ona 20 razy większa od śmiertelności covida.

Otóż jeśli śmiertelność covida wynosiła 0 (gdyż śmiertelność każdej nie istniejącej choroby wynosi 0 ), to 20 razy większa śmiertelność na chorobę X, też wynosi zero, co wynika z prostego rachunku: 0 x 20  daje  0!

Tak więc pandemia choroby X będzie takim samym oszustwem jak i pandemia choroby covid!

W rzeczywistości  covid był grypą sezonową i choroba X też będą  grypą sezonową, czyli chorobą towarzyszącą ludzkości od zarania dziejów, nie groźną, i nie wymagającą leczenia, mijającą samoistnie po ok 7 dniach. Groźna dla życia i zdrowia nie jest grypa tylko powikłania po niej. I dotyczy to głównie ludzi schorowanych i w podeszłym wieku. Przed oszustwem kowidowym na grypę umierało rocznie w Polsce 150 do 200 osób.

Kiedy wybuchnie pandemia choroby X?

Ano wtedy gdy rozpocznie się sezon zachorowań na grypę (czyli wrzesień- październik tego roku), którą chazarskie media okrzykną chorobą X! 

Dlaczego choroba X wybuchnie w najbliższym sezonie grypowym?

Dlatego, że w tym właśnie czasie nastąpi kulminacja zachorowań i zgonów poszczepiennych, oraz masowe zachorowania na grypę.  Być może kulminacja ta zostanie sprowokowana promieniowaniem 5 G które wyzwoli w ciałach osób zaszczepionych śmiertelne reakcje. Chazarskie media ogłoszą, że jest to skutek nowej choroby X  i wspólnie z rządem warszawskim oraz doszczętnie skompromitowaną i skorumpowaną służbą zdrowia rozpoczną znaną nam już z pandemii covida brutalną akcję szczepień i prześladowań osób które nie ulegną presji!

Tym razem szczepionki będą naprawdę w 100 % skuteczne, to znaczy każda dawka będzie śmiertelna bez zabawy w rosyjską ruletkę, czyli umieszczanie w losowo wybranych  fiolkach placebo!
Osoby które wystraszą się chazarskiej propagandy wieszczącej śmierć z powodu choroby X i pobiegną do szczepienia, zostaną zabite "eliksirem nieśmiertelności"!

Jak uniknąć zagłady zaplanowanej dla nas przez elitę Chazarów?

Nie panikować samemu i uświadamiać innych, że choroba X to takie samo oszustwo jak i covid, choroby takie nie istnieją, tak nazwano grypę sezonową, która nie stanowi żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia .

Do najbliższego sezonu zachorowań na grypę sezonową musimy się przygotowywać już teraz, by uniknąć powikłań pogrypowych jeśli przytrafi się nam grypa!  Powikłania pogrypowe mogą stać się pretekstem do zastosowania wobec chorych śmiercionośnych procedur (w tym rozrywania ludziom płuc za pomocą  respiratorów) jeśli osoba chora trafi do szpitala!

Jak się przygotować do oszukańczej pandemii choroby X, która zostanie niebawem ogłoszona? 

O tym napisałem tutaj:  http://www.pospoliteruszenie.org/zyj%20zdrowo.html

Żyj zdrowo,  nie daj się zastraszyć i zapędzić do szczepionkowej rzeźni, a będziesz miał duże szansę na przeżycie następnej oszukańczej "pandemii"!


Anthony Ivanowitz
06.03.2024r.
www.pospoliteruszenie.org