Co się dzieje na świecie?Obecna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna na świecie sprawia wrażenie ogólnego chaosu. Ale uważny obserwator bez trudu potrafi z rozrzuconych w nieładzie puzli ułożyć klarowny obraz!

Na arenie światowych mocarstw widzimy dwie podstawowe potęgi: Chiny kierowane przez Komunistyczną Partię Chin oraz „cywilizację Białego Człowieka” kierowaną przez żydowską oligarchię finansową. O ile Chiny pod przywództwem komunistów notują oszałamiający rozwój gospodarczy, o tyle „cywilizacja białego człowieka, jest jest przez swoich nadzorców systematycznie od lat niszczona, w brutalny sposób!

Dotychczasowe metody niszczenia społeczeństw „białego człowieka”, zostały ostatnio uzupełnione histerią pandemiczną, co ma ostatecznie powalić na kolana przemysły państw w Europie, Ameryce Północnej i Australii.

Dotychczasowe metody wyniszczania państw „białego człowieka” sprowadzały się do:


1.wyniszczanie gospodarek poprzez kłamstwo globalnego ocieplenia i krępowanie firm idiotycznymi regulacjami ograniczania emisji co2, co czyni je nie konkurencyjnymi wobec producentów chińskich, wolnych od szaleństwa globalnego ocieplenia!


2.wyniszczenie szkolnictwa które nie zapewnia dopływu wartościowych kadr do przemysłu


3.akcja ogłupiania społeczeństw poprzez przekierowanie ich aktywności do spraw związanych ze zboczeniami seksualnych i innymi popierdułkami związanymi z uprawianiem seksu.


Do wymienionych wyżej metod destrukcji, żydowscy nadzorcy „cywilizacji białego człowieka” wytoczyli działa najwyższego kalibru: pandemię kowid-19. To już jest otwarta wojna z „białasami”i ostateczne rozwiązanie kwestii gojów.


Jaki jest cel wymienionych wyżej działań?


Zniszczyć państwa które mogły by stanowić konkurencję dla Chin w jakiejkolwiek dziedzinie! Interes dla takich działań jest z punktu widzenia Chin zrozumiały, ale jaki interes w takiej destrukcji ma żydowska oligarchia finansowa?

Cel krótkookresowy to okraść społeczeństwa białego człowieka pod pretekstem ratowania go przed wirusem i chorobą której nie ma!

Cel długookresowy to opanować cały świat wykorzystując do tego potęgę Chin, tak jak wcześniej oligarchia żydowska opanowała dużą część świata wykorzystując do tego potęgę USA.


Mówiąc wprost: zarządcy Chin i oligarchia żydowska zawarły tajne porozumienie, której celem jest opanowanie całego świata, po zniszczeniu „cywilizacji białego człowieka”.

Jakie puzle do tej układanki pozornie nie pasują?


W wielu państwach (zwłaszcza Europy środkowej) trwają ogromne inwestycje związane z infrastrukturą drogową, kolejową, mieszkalnictwem, telefonią komórkową, itp. Dlaczego te dziedziny nie są niszczone? Dla kogo buduje się na potęgę mieszkania, jeśli jednocześnie następuje zbrodnicza depopulacja ludności?

Poszczególne państwa „białego człowieka staną się w bliskiej przyszłości chińskimi prowincjami. Aby nimi sprawnie zarządzać potrzebna jest wymieniona infrastruktura. Chińscy nadzorcy też muszą gdzieś mieszkać. Ten puzel pasuje.


Weźmy następny: dlaczego żydowska oligarchia wykańcza państwo Izrael?

Podstawowa przyczyna jest taka, że Izrael ze swoją awanturniczą polityka stanowi zagrożenie dla interesów Chin. Państwo to importuje ogromne ilości ropy naftowe z Iranu, zaś Iran jest pod bezustannym atakiem terrorystycznym ze strony Izraela. To zagrożenie zostanie zneutralizowane poprzez „wyszczepienie” Izraelitów, czyli ich unicestwienie.


Zauważmy, że pomimo tego, że USA jest kolonią zamorska Izraela, zaś całą klasę polityczną USA stanowią Żydzi, nigdy nie udało się nakłonić kolejnych prezydentów do zaatakowania Iranu! Nie jest to w interesie Chin, a ten interes jest na chwilę obecną najważniejszy!

Innym nie pasującym pozornie puzlem, jest to, że niszcząc państwa „białych” ludzi, Chiny niszczą też swoich potencjalnych klientów. Częściowo jest to prawda, ale Chiny dopracowały się już ogromnego rynku wewnętrznego, który jest w stanie wchłonąć większość krajowej produkcji.


Jaki wniosek z przytoczonych rozważań wynika dla nas Polaków, oczywiście dla tych które obecną wojnę biologiczną przeżyją?

Czy nie trafimy z żydowskiego deszczu pod chińską rynnę?

Jak zakończy się chińsko żydowska kolaboracja w wyniszczeniu cywilizacji białego człowieka?


Czy żydowska oligarchia finansowa stanie się ogonem wywijającym chińskim psem (na co ci oligarchowie liczą) czy też chiński pies pożre żydłaków jak tylko przestaną być oni potrzebni?

Czas pokaże!


Anthony Ivanowitz

10.08.2021r.

Www.pospoliteruszenie.org