Sąd rabiniczny w Nowym Jorku zabrania Żydom przyjmowania szczepionek na covid-19
Sąd rabiniczny w Nowym Jorku orzekł, że: „całkowicie zabronione jest podawanie lub nawet promowanie zastrzyku (COVID-19) dzieciom, młodzieży, młodym mężczyznom lub kobietom”.

Orzeczenie wydano w formie halachicznej, czyli jako autorytatywne zalecenie dla Żydów na całym świecie, oparte na wykładni Prawa Mojżeszowego (Tory)

Mówiąc inaczej: orzeczenie sądu rabinicznego w Nowym Jorku, stanowi 614 przykazanie żydowskiego prawa religijnego, których wypełnienie obowiązuje każdego dorosłego żyda!

W świetle orzeczenia sądu rabinicznego, podawanie szczepionek, ich przyjmowanie, oraz promowanie zastrzyków jest grzechem! (w załączniku do artykułu więcej na temat orzeczenia sądu rabinicznego)Choć orzeczenie sądu rabinicznego wydaje się być „musztardą po objedzie”, gdyż w momencie jego wydania większość żydów na świecie i w Izraelu została już „wyszczepiona” a tym samym skazana na zagładę, to jednak wypada zauważyć fakt, że rabini wystąpili w obronie swoich wiernych (dlaczego tak późno?), co stanowi wyjątek wśród kapłanów innych religii!

Kler kościoła rzymskokatolickiego (w tym papież ) w ogromnej większości przyłączyli się do propagowania szczepień, co okrywa ich wieczną hańbą i potępieniem! Ludzie ci przystali do szajki zbrodniarzy szczepionkowych, co czyni ich współodpowiedzialnymi zbrodni ludobójstwa!

Kler „odsłonił” swoje prawdziwe oblicze- sług szatana!

W dniu 10 listopada zwróciłem się naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha z następującym pytaniem:


Szanowny Panie Rabinie, nazywam się Anthony Ivanowitz, jestem polskim dziennikarzem mediów internetowych.
Sąd rabiniczny w Nowym Jorku ogłosił komunikat  w formie halachy, w którym ostrzega Żydów na całym świecie przed szczepionkami na covid-19, które są groźne dla zdrowia i życia.
https://www.lifesitenews.com/news/absolutely-forbidden-to-give-covid-shots-to-children-and-youth-jewish-court-rules/

Czy Państwo  jako organizacja religijna skupiająca polskich Żydów, poinformujecie swoich wiernych w Polsce o apelu sądu rabinicznego w Nowym Jorku?
Jeśli tak to w jakiej formie?
Jak należy rozumieć powszechne szczepienia na covid-19  w Izraelu, w świetle apelu sądu rabinicznego w Nowym Jorku?
Czyżby obecny rząd Izraela działał na szkodę swoich obywateli?
Byłbym wdzięczny za odpowiedź
Pozdrawiam: Anthony Ivanowit


Na drugi dzień naczelny rabin Polski odpowiedział mi:
Szanowny Panie,


w Nowym Jorku funkcjonuje wiele sądów rabinicznych. Wspomniany przez Pana sąd jest jednym z najmniejszych,

przeznaczonym dla niewielkiej liczby osób.


Przeważająca część Rabinów w pełni poparła szczepionkę jako środek ratujący życie.


The vast majority of Rabbis have fully endorsed the vaccine as a life saving measure


Proszę spojrzeć na tę stronę:


https://rabbis.org/covid-19-vaccine-guidance/Pozdrawiam.


Michael Schudrich

Z odpowiedzi rabina Schudricha wnioskuję, że on sam nie popiera orzeczenia sądu rabinicznego w Nowym Jorku i nie podporządkuje się mu. Z powodu całkowitej nieznajomości religii żydowskiej nie potrafię tego faktu skomentować!


Choć orzeczenie rabinów skierowane jest do religijnych żydów na całym świecie (wyjaśnienie rabina Schudricha sugeruje, że obowiązuje ono tylko niewielką części żydów w Nowym Jorku), to powinno ono zostać potraktowane jako poważne ostrzeżenie również przez polskich gojów. Przyjmując szczepionkę, szczepiąc innych, bądź naganiając do szczepień nieświadomych zagrożenia ludzi, każdy żyd i każdy goj grzeszy wobec Boga i popełnia przestępstwo wobec praw ludzkich, bez względu na to co na ten temat mówi jakiś rabin, papież czy inny klecha!!

Ci grzesznicy i przestępcy (żydzi i goje) którzy stali się akwizytorami firm produkujących szczepionki) liczą na bezkarność, jednak mogą się srogo zawieźć! Wcześniej czy później za swoje zbrodnie odpowiedzą!Anthony Ivanowitz

11.11.2021r.

Www.pospoliteruszenie.orgPS.
Poniżej automatyczne tłumaczenie orzeczenia rabinów, opublikowane na stronie lifesitenews:

Orzeczenie, zatytułowane Official Translation of the Halachic Delineation,  zostało wydane po wysłuchaniu „osiem godzin” obszernych „zeznań ekspertów… w terenie”. Dokument odnosił się również do zeznań „współbraci Żydów, którzy doznali obrażeń, … a także jak ten zastrzyk jest szkodliwy dla prokreacji i płodności”.

Dr Robert Malone  zamieścił  na Twitterze kopię orzeczenia we wtorek. Dokument nie cytował konkretnie dr Malone, ale stwierdzał, że sąd usłyszał „od lekarzy, którzy wynaleźli i wyprodukowali mRNA [szczepionkę], którzy zeznawali o jego funkcji…” Dr Malone jest wynalazcą szczepionek mRNA i RNA jako lek.

uderzyło również w „agencje rządowe”, które „odmówiły” „przetestowanych i prostych leków, które odniosły sukces w leczeniu” COVID. Sąd skrytykował również te same agencje za promowanie „strachu, a nie zdrowia – mimo że sami zdawali sobie sprawę”, że istnieją alternatywne wczesne terapie.

Głównym obszarem zainteresowania sądu rabinicznego była krzywda dzieci i młodzieży w wyniku zastrzyków COVID, a także potencjalna szkoda, która mogłaby wynikać z nieznanych długofalowych skutków.  

Ponadto, według grupy żydowskiej, zabrania się kobietom tego samego wyznania żydowskiego celowo praktykować „sterylizację lub zapobieganie płodności”. Z powodu obaw o to, co szczepienie może zrobić dla płodnych kobiet –  tym ryzyko poważnego krzepnięcia krwi  – „zabrania się im przyjmowania tego zastrzyku”.

Sąd błagał również „wszystkich zdrowych dorosłych, którzy są w wieku rozrodczym”, aby „trzymali się z dala” od skażonego aborcją szczepienia.

Oprócz zakazu i ostrzeżenia przed oddaniem strzału (zaszczepieniu) dzieciom i młodzieży, sąd ostrzegł, że „potrzebne są dalsze wyjaśnienia” dotyczące zadawania szczepienia osobom starszym. W orzeczeniu odniesiono się do „przełomowych przypadków” jako dowodu, że „nie ma istotnej różnicy między tymi, którzy otrzymali mRNA [szczepienie], a tymi, którzy go nie otrzymali”. I „liczba pacjentów z COVID jest mniej więcej taka sama w obu grupach demograficznych”

Trend dotyczący „w pełni zaszczepionych” osób, które odpowiadają za większą liczbę przypadków i zgonów – nawet biorąc pod uwagę wielkość populacji zaszczepionej grupy – został  udokumentowany  przez LifeSiteNews w ostatnich dniach. W pełni zaszczepione” osoby odpowiadały za zdecydowaną większość zgonów COVID-19 w Szwecji i Wielkiej Brytanii we wrześniu.

Władze żydowskie nazwały „rażące przeinaczenie” danych dotyczących tych, którzy umierają po zaszczepieniu. „Powinno być wiadomo, że wiele danych zgłaszanych przez agencje rządowe jest oszukańczych. Na przykład zgon z powodu Covid, który występuje u osoby po otrzymaniu zastrzyku, jeśli miał miejsce w ciągu czternastu dni od wstrzyknięcia, jest wymieniany jako zgon „nieszczepiony”.

Wiele ofiar i rodzin ofiar urazów spowodowanych przez COVID wypowiadało się w ostatnich miesiącach, w tym Ernesto Ramirez, który jest przekonany, że szczepienie Pfizera  zabiło jego 15-letniego syna  i że władze medyczne nie rozpoznały zgonu szczepionka. Ernesto połączył się z innymi ofiarami szczepień, aby zwrócić uwagę na skandal związany z masowym ukrywaniem tego, co może oznaczać  dziesiątki tysięcy zgonów  spowodowanych szczepionkami przeciw COVID.

Adwokat z Ohio, Thomas Renz, wywołał falę w lecie, kiedy ogłosił  pozew  twierdził, że w związku z eksperymentalnymi zastrzykami COVID-19, które są obecnie na rynku, doszło do co najmniej 45 000 zgonów, zgodnie z zaprzysiężonym zeznaniem eksperta od informowania o nieprawidłowościach.

Orzeczenie rabina zakończyło się potępieniem tego, co nazwali próbą „zmuszenia pracowników itp. do przyjęcia” ciosu.(szczepionki) Sąd zacytował Księgę Kapłańską 19:14, w której czytamy: „Nie będziesz źle mówił o głuchych, ani nie będziesz kładł zgorszenia przed niewidomym…” Jest to opinia sądu, że „pomagając lub umożliwiając komuś pogwałcenie wykroczenia” tak należy interpretować ten werset w świetle scenariusza przymusu dźgnięcia przez COVID.


Sąd potępił wszelkie próby „zachęty słownej”, „łapówek” i „nacisku słownego” jako przykłady przekroczenia biblijnej moralności....”


Źródło: https://www-lifesitenews-com.translate.goog/news/absolutely-forbidden-to-give-covid-shots-to-children-and-youth-jewish-court-rules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui,sc ) ze strony https://opolczykpl.wordpress.com/