List otwarty polskich polityków do premiera W. Brytanii, pana Camerona.

 

 

Poniżej list otwarty polskich polityków do premiera Camerona. Uprzejmie proszę panów Tuska i Kaczyńskiego o podpisanie listu i wysłanie do premiera W. Brytanii.

 

 

 

 

Szanowny panie Cameron, my polscy politycy z koalicji rządowej oraz opozycji, stanowczo protestujemy przeciwko Pana zapowiedziom likwidacji zasiłków dla dzieci, które Polacy pracujący na wyspach pozostawili w Polsce.

   Nie po to- nieprzerwanie od roku 1989- prowadzimy politykę „spalonej ziemi” w wyniku której miliony Polaków uciekło z kraju za granicę (w tym do W. Brytanii), aby Pan  swoimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami tychże uciekinierów denerwował.

    Już za kilka lat Polska będzie najbogatszym krajem w Unii Europejskiej. Prowadząc nowatorską w skali światowej politykę gospodarczą doprowadzimy do tego, że cała nasza młodzież wyemigruje za chlebem, pozostawiając w kraju  swoje rodziny, w tym dzieci.  Emigranci ci będą przesyłać swoim rodzinom pieniądze na  utrzymanie, co w krótkim czasie zapewni Polakom mieszkającym w kraju dobrobyt.

   Ta nasza sprytna polityka gospodarcza umożliwi całkowitą likwidację przemysłu i usług w Polsce, co zapewni nam rolę europejskiego lidera w zakresie emisji CO2, oraz  ochrony środowiska naturalnego.

   W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby swoimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami nie  podważał Pan naszej polityki gospodarczej, gdyż  służy ona dobrze  interesom Unii Europejskiej, oraz nam- polskim politykom.

   Jednocześnie dziękujemy Panu za to, że kraj którego jest Pan premierem zapewnił miejsca pracy i godne życie dla milionów naszych  obywateli. Nam polskim politykom się to nie udawało przez długie lata, aż w końcu doszliśmy do wniosku,  by poprzez politykę „spalonej ziemi”  przerzucić obowiązek zapewnienia godnego życia polskim obywatelom,  na rządy innych państw, w tym W. Brytanii.

   Pozbycie się obowiązku zapewnienia godnego życia swoim obywatelom, pozwoliło nam -polskim politykom- zająć się wyłącznie swoimi sprawami, dzięki czemu żyjemy jak pączki w maśle, na koszt emigrantów i ich rodzin w Polsce.

   Jeszcze raz prosimy pana premiera aby nie rozjuszał swoimi wypowiedziami polskich emigrantów, gdyż gdyby  (nie daj Boże) zostali oni zmuszeni do powrotu do kraju, to mogliby  w desperacji rozpędzić  polskich polityków  na cztery wiatry, co zmusiłoby nas do pospiesznej emigracji do pańskiego kraju, a tego nawet bogata W. Brytania mogłaby nie przeżyć!

 

 

Za partie rządzące:  Donald Tusk              Za partie opozycyjne: Jarosław Kaczyński

 

Anthony Ivanowitz

www.pospoliteruszenie.org

11. stycznia.2014r.