Depopulacja nabiera rozpedu

Szwajcarska instytucja dopuszczająca na rynek produkty farmaceutyczne „Swissmedic” nie dopuściła do stosowania na terenie Szwajcarii szczepionek firm: Pfizer, Biontech, Astra Zeneca i Moderna, argumentując to troską o zdrowie obywateli.

Żadna z wymienionych firm nie przedstawiła podstawowych dokumentów koniecznych do oceny skuteczności szczepionek i ich bezpieczeństwa.

Federalny Urząd Zdrowia Publicznego stwierdził, że brakuje podstawowych danych, w tym:

-danych na temat skuteczności badań klinicznych

-danych na temat podgrup które uczestniczyły w badaniach

-danych na temat wcześniejszych chorób osób które uczestniczyły w badaniach

-danych na temat skutków ubocznych szczepień dla różnych grup ludzi

Jeśli zestawimy przedstawione wyżej argumenty „Swissmedic” z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej do swojej szczepionki firmy Pfizer, to staje się oczywiste, że szczepionka ta nie powinna zostać dopuszczona do stosowania w żadnym państwie na świecie!

Przypomnijmy o czym informuje (między innymi) firma Pfizer swojej ulotce informacyjnej:

-Producent szczepionki oświadcza w ulotce, że nie zbadał interakcji szczepionki z jakimikolwiek lekami.

-Producent szczepionki oświadcza, że nie można jest podawać osobom z obniżoną odpornością immunologiczną. (więcej na ten temat tutaj:

http://pospoliteruszenie.org/Malpy%20z%20brzytwami.html )


Z informacji producenta szczepionki wynika wprost, że nie mogą jej przyjmować osoby starsze, bo to właśnie ta grupa ludzi ma najniższą w populacji odporność immunologiczną, jest najbardziej schorowana i spożywa największą ilość przeróżnych leków.


Pomimo takiej informacji, rząd warszawski i rządy krajowe na całym świecie, chcą w pierwszej kolejności „wyszczepić” ludzi w wieku 70 lat i więcej!

Jak wytłumaczyć taką pozornie absurdalną decyzję?

W prosty sposób! Wszystkim decyzjom rządów na całym świecie związanym ze zwalczaniem plandemii przyświeca jeden cel: wpędzić ludzkość w bezmiar przeróżnych chorób somatycznych i psychicznych, czyli spowodować katastrofę zdrowotną ludności na całym świecie! (więcej na ten temat tutaj:

http://pospoliteruszenie.org/ostateczne%20rozwiazanie.html )


Przyjrzyjmy się jaki będzie skutek zdrowotny akcji masowych szczepień.

Po pierwsze: wprowadzenie masowych szczepień spowoduje gigantyczny niedobór lekarzy w szpitalach i przychodniach zdrowia, gdyż decyzją rządu warszawskiego szczepienia mogą przeprowadzać lekarze, albo pielęgniarki ale tylko pod nadzorem lekarzy. Co więcej lekarze masowo zgłoszą się do akcji szczepień, gdyż za jednego zaszczepionego obywatela otrzymają od 60 do 100 zł wynagrodzenia! Tym sposobem polska służba zdrowia (już teraz prawie całkowicie sparaliżowana), zostanie ostatecznie rozłożona na łopatki! Ile to pociągnie za sobą ofiar śmiertelnych, tego nikt nie wie i nikogo to nie interesuje!

Po drugie: objęcie akcją masowych szczepień ludzi najstarszych (wbrew zaleceniom firmy „Pfizer!!! ) spowoduje katastrofę zdrowotną w tej grupie wiekowej, co objawi się w masowych powikłaniach poszczepiennych (a zapewne i masowych zgonach) i „zapchaniu” się szpitali starcami! Ludzie młodsi stracą szansę na leczenie z powodu braku lekarzy i braku miejsc w szpitalach!

To będzie horror medyczny, z premedytacją zaplanowany i zrealizowany! Na naszych oczach realizowany jest scenariusz depopulacji Polaków, z których większość te działania z głupoty popiera!


Anthony Ivanowitz

08.12.2020r.

Www.pospoliteruszenie.org